Poslovni forumi privrednika Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih Arapskih Emirata 8. i 10. maja

29. April 2017

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava da će u periodu od 7-11. maja 2017. godine u posjeti Bosni i Hercegovini boraviti privredna delegacija Ujedninjenih Arapskih Emirata i da će se u sklopu iste održati dva poslovna foruma sa bilateralnim sastancima privrednika iz Bosne i Hercegovine i U.A.E, i to:

– 8. maja 2017. godine Poslovni forum u Sarajevu
Domaćin: Vanjskotrgovinska/ Spoljnotrgovinska komora BiH i

– 10. maja 2017. godine Poslovni forum u Banjaluci
Domaćin: Privredna komora RS

Zainteresovani za učešće na događajima viđe informacija mogu pronaći u dokumentima u prilogu (profile delegacije UAE, programe oba događaja, obrazac prijave učešća u kojem je predviđeno da se bh. firme prijave na događaj koji im teritorijalno i terminski više odgovara).

Popunjenu prijavu za Poslovni forum u Sarajevu, molimo dostavite putem faksa (033 566 239; 033 214 292) ili skeniranu putem e-maila (lejla.mededovic@komorabih.ba), a prijavu za Poslovni forum u Banjaluci, molimo dostavite putem faksa (051 215 565) ili skeniranu putem e-maila (jelenat@komorars.ba).

Rok za prijavu: 05.05.2017. godine.

Pozivno pismo 
Profili delegacije UAE 
Program Banja Luka 
Program Sarajevo
Prijavni obrazac