KS: Otvoren Javni poziv privrednicima za odobrenje finansiranja uz subvencioniranje kamatne stope

8. Oktobar 2021

Nakon što je Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo potpisalo ugovore o poslovnoj saradnji sa UniCredit Bank BH, Sberbank BH i BBI bankom Sarajevo danas je objavljen i Javni poziv subjektima male privrede za podnošenje zahtjeva za odobrenje finansiranja.

Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva subjekata male privrede za odabir korisnika sredstava finansiranja uz subvencioniranje kamatne stope (profitne marže) u skladu sa uslovima iz javnog poziva.

Podnosilac zahtjeva za kredit (finansiranje) uz subvenciju kamate (profitne marže) može ostvariti pravo na ovaj kredit (ovo finansiranje) samo kod jedne od ove tri banke koje su izabrane Odlukom Vlade Kantona Sarajevo.

Pravo učešća imaju subjekti male privrede – fizička i pravna lica, koji:

• Trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka odnosno dobiti na način kako je to propisano Zakonom o poticaju razvoja male privrede (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 29/15);

• Imaju sjedište na području Kantona Sarajevo sa jasno utvrđenom namjenom korištenja sredstava na području Kantona Sarajevo;

• Po osnovu tekuće kreditne zaduženosti su klasifikovani u Stage 1 (dozvoljena je i Stage 2 kategorija, ukoliko ista nije nastala zbog stvarnog kašnjenja klijenta u otplati kreditnih obaveza);

• Posluju likvidno i zadovoljavajućeg su boniteta;

• Na osnovu obavještenja Službe za statistiku o razvrstavanju djelatnosti prema Klasifikaciji djelatnosti KD BiH 2010 (“Službeni glasnik BiH”, broj 47/10) imaju rfegistrovanu i aktivno obavljaju osnovnu djelatnost unutar određenih djelatnosti i područja.

Poticajna kreditna sredstva (sredstva finansiranja) namijenjena su subjektima za obezbjeđenje tekuće likvidnosti, produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti, nabavku osnovnih sredstava i investicije (dugoročna finansiranja) i finansiranja za trajna obrtna sredstva. 

Izvor: /www.akta.ba/