Skip to content

Impressum

Direktor:

Nadira Begoli

Glavni i odgovorni urednik:

Kažimir Škrbić

Saradnici:

Tanja Beg

Mersiha Drinjaković

Maida Dizdarević

Slobodanka Đuderija

Alojz Majetić

Siniša Matić

Tomo Pavičić

Aleksandra Podany

Vlatka Smailbegović

Nikola Škrbić

Sead Vrana

Alen Zorić

Lektor:

Armina Softić

Fotografija:

Selver Fajković

Nina Mašić

Kemal Bećirević

Koncept & dizajn:

 

 

Web development:

dunno development