Hidrogradnja prodaje milionsku imovinu u BiH i Libiji​

8. Oktobar 2019

Stečajni upravnik Hidrogradnje d.d. Sarajevo u stečaju objavio je dva oglasa o prodaji imovine propale kompanije u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

Ukupna početna cijena imovine iznosi više od 102.000.000 KM.

U prvom pozivu objavljenom juče prodaja se odnosi se na imovinu u Briješću, Kamenolom Hadžići, Kamenolom Greben Kakanj, Sigma Sarajevo, PJ Libija, sva prava u drugim pravnima licima, pokretna imovina kao i druga prava prava koja ima privredno društvo Hidrogradnja d.d.

Prodaja imovine javnim nadmetanjem održaće se dana 14.11.2019. godine.  Pravo na nadmetanje imat će sve fizičke i pravne osobe koje na ime osiguranja uplate jedan posto od početne cijene, odnosno oko 900.000 konvertibilnih maraka.

Četvrtog oktobra objavljen je oglas “A Stečajnog plana reorganizacije Hidrogradnje” u kojem je navedena ponuda u pet LOT-ova koji čine cjeline imovine.

Kao LOT l naveden je Motel “Čavljak” (zemljište, zgrada motela, inventar, kao i sva druga prava), početna cijena  1.626.631,11 KM

Pod Lotom II prodaje se zemljište, kao i sva druga prava na Vitkovcu, po početnoj cijeni 3.855.661,25 KMLOT III su poslovni prostori, garaže u objektu, vanjske garaže Alfa Paromlinska na Dolac Malti. Ukupna početna cijena cijelog Lot-a III iznosi 491.572.52 KM ili pojedinačno po katastarskim česticima.

LOT IV se odnosi na zemljište i hale smještene u Prigrađanima u Mostaru s početnom cijenom od 213.671,39 KM, dok je LOT V također u mostarskom vlasništvu u Sjevernom logoru, a čija početna cijena je 361.834,95 KM.

Prodaja će se obavljati nadmetanjem, odnosno aukcijom, 21. oktobra, a pravo na učešće imaju sve fizičke i pravne osobe koje na ime osiguranja uplate 5-10 posto od početne cijene željenog LOT-a.

Izvor: Akta.ba