Skip to content

Kategorija: Putopis

ARMENSKI STEĆCI

ARMENSKI STEĆCI Ororots Ne više od 30-ak primjeraka ororotsa, ili takozvanih kolijevki u cjelokupnoj zemlji; to je, ukratko, skroman ali značajan rezultat potrage za srodnicima stećaka u Armeniji. No, i uz ovako skromne podatke, kakav je značaj kolijevki za proučavanje porijekla stećaka? Zapanjujuća sličnost stećaka i kolijevki može biti objašnjena na samo dva načina: direktnim [...]

SREBRENIČKI STEĆCI

SREBRENIČKI STEĆCI KAKVIH NIGDJE NEMA U ranijim podacima kojima se raspolagalo zabilježeno je 47 lokacija na kojima se nalaze nekropole sa oko 850 stećaka. Otkriveno je 6 novih nekropola koje nisu bile do tada zabilježene, a izvori upućuju na još nekoliko koje se nisu pronašle zbog veoma teškog terena zaraslog u šiblje i korov, kao [...]

ZGOŠĆANSKI STEĆAK

Zgošćanski stećak remek djelo umjetnosti stećaka NAPISAO RASIM IMBROVIĆ Ako za stećke kažemo da su najreprezentativniji srednjovjekovni bosanski fenomen, onda bez imalo dvojbe možemo kazati da u svijetu stećaka jedan stećak zauzima posebno mjesto. Riječ je o stećku, odnosno sarkofagu iz Donje Zgošće u općini Kakanj, a po tom lokalitetu stećak je i dobio ime [...]

MISTERIJA KAMENIH SPAVAČA

STEĆCI MISTERIJA KAMENIH SPAVAČA   „I rodi se sumnja u dusi mojoj sumnji nesklonoj da i ti negdi, ko ja ovdi, uzalud ne tcekas spasenje od mene. I s tom terzkom mislju legoh pod ovi biljig i tu miso usijekoh u tverdi kam da oni koji protcitaju vide tko tce od nas dvojce pervi docekat [...]

U zemlji Kmera

Na početku će vam biti teško čitati, na sredini ćete se već prilagoditi, ali obećavam da ćete do kraja članka već biti spakovani i spremni za obilazak ove nevjerovatne zemlje, zemlje Kmera   Nakon mukotrpnog cjenkanja, koje je u Bangkoku sastavni dio svakodnevnog života,  za što nižu cijenu transporta, kao i samog stresa nalaženja adekvatnog [...]